Ο ΑΔΜΗΕ έχει ένα από τα μεγαλύτερα stories ανάπτυξης στο εγχώριο επιχειρείν. Στην αγορά όλοι αναφέρονται με τα καλύτερα λόγια, επισημαίνοντας το ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα, ύψους 5 δισ. ευρώ για την επόμενη δεκαετία. Η διοίκηση δρομολογεί τις διαδικασίες ομαλής μετάβασης στη νέα ενεργειακή εποχή με όρους βιωσιμότητας, τόσο για την κοινωνία όσο και για το περιβάλλον. Τα έργα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, ανοίγουν τον δρόμο για μεγαλύτερη διείσδυση των “καθαρών” μορφών ενέργειας, στο εθνικό ενεργειακό μείγμα, με στόχο να ανέλθουν στα 17 γιγαβάτ έως το τέλος του 2030. Όλα πάνε πρίμα!

 

Δημοσιεύτηκε στο “Παρασκήνιο” του Σαββάτου 28 Αυγούστου