Έκτακτες και μόνιμες μειώσεις φόρων και εισφορών για το 2022 και μόνιμες φοροελαφρύνσεις για το 2023. Αυτό θα είναι ένα αδρό περίγραμμα των θετικών μέτρων που αναμένεται να εξαγγείλει από την Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός.

Παρά την δεδομένη θέση της Κυβέρνησης και πολύ περισσότερο του οικονομικού επιτελείου για συνέχιση και ολοκλήρωση του προγράμματος μείωσης φόρων, η πραγματικότητα του κορονοϊού υποχρεώνει το πρόγραμμα αυτό σε προσαρμογές. Η ενεργοποίηση της ρήτρας συνολικής διαφυγής από τον Μάρτιο του 2020, έδωσε τη δυνατότητα να γίνουν δαπάνες ύψους 40,7 δισ. ευρώ που έσωσαν επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας πέρσι και φέτος. Η συνέχιση της ισχύος της και το 2022 όμως, δεν επιτρέπει την υλοποίηση μόνιμων μέτρων με δημοσιονομικό κόστος μεγαλύτερο από 0,1% του ΑΕΠ. Με τα σημερινά δεδομένα και την πρόβλεψη για ανάπτυξη φέτος κατά 3,6%, ο δημοσιονομικός χώρος έχει εξαντληθεί με το μόνιμο μέτρο της μείωση του φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις από το 24% στο 22%, που θα ισχύει το 2022. Αν όμως η πρόβλεψη για το ΑΕΠ αυξηθεί -όπως και αναμένεται- τότε θα υπάρξει και νέος χώρος για νέα μέτρα ελάφρυνσης.

Έτσι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα περιλαμβάνουν :

1-Τη μείωση του “κύριου” ΕΝΦΙΑ του συμπληρωματικού φόρου. Στα μόνιμα μέτρα περιλαμβάν

Η πρώτη θα είναι η μείωση κατά 8% του βασικού φόρου σε μέσα επίπεδα στις μικρές και μεσαίες περιουσίες, ώστε να εκπληρωθεί στο σύνολο της η προεκλογική δέσμευση της Κυβέρνησης για μείωση του βασικού φόρου στα ακίνητα κατά 30%.

Ο δεύτερος στόχος είναι να μειωθεί η επιβάρυνση του συμπληρωματικού φόρου που καταβάλουν όσοι έχουν ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας 250.000 ευρώ. Δημοσιονομικά το κόστος του μέτρου θα είναι μηδενικό, καθώς το περιθώριο για τις μειώσεις θα δοθεί από την ένταξη των 3.600 νέων περιοχών στο σύστημα των αντικειμενικών αξιών την αλλαγή των συντελεστών του φόρου άλλα και των συντελεστών παλαιότητας.

2- Τη μείωση του συντελεστή φορολογίας για τις επιχειρήσεις από το 24% στο 22%, ένα μέτρο που θεσμοθετήθηκε φέτος και θα ισχύει σε μόνιμη βάση.

3- Τη μόνιμη μείωση της προκαταβολής φόρου για τις νομικές οντότητες, από το 100% στο 80% και για τους υπόλοιπους που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στο 55%. Το μέτρο θα έχει φέτος κόστος περίπου 700 εκατ. ευρώ, αλλά τον επόμενο χρόνο το κόστος θα είναι μηδενικό καθώς η προκαταβολής φόρου λειτουργεί συμψηφιστικά με την προκαταβολή του προηγούμενου έτους.

4- Την μονιμοποίηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ (13%) στα σερβιριζόμενα ποτά για την εστίαση, το τουριστικό πακέτο, τις μεταφορές και τα εισιτήρια θεάτρου και κινηματογράφου. Το μέτρο αυτό θα χρηματοδοτηθεί με τον επιπλέον δημοσιονομικό χώρο που θα προκύψει από την αναθεώρηση του ΑΕΠ.

5- Στα έκτακτα μέτρα του 2022 περιλαμβάνεται κατ’ αρχήν η αναστολή και για το 2022 της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του ιδιωτικού τομέα.

6- Ένα δεύτερο έκτακτο μέτρο είναι η ισχύς της μείωσης κατά 3% στις ασφαλιστικές εισφορές για τον ιδιωτικό τομέα και το 2022. Το μέτρο έχει κόστος 817 εκατ. ευρώ.

Επίσης αναμένεται να εξαγγελθούν:

7- Η μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά 50% για τις επιχειρήσεις που θα συγχωνεύονται ή συνεργάζονται ή εξαγοράζουν άλλες.

8- Κίνητρα για την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, με έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα του 30% της δαπάνης με ηλεκτρονική πληρωμή για υπηρεσίες από 18 διαφορετικές επαγγελματικές ειδικότητες, με ανώτατο ποσό έκπτωσης τα 2.200 ευρώ ετησίως.

Τα μέτρα του 2023
Σε ότι αφορά στο 2023, ανάλογα με το δημοσιονομικό χώρο που θα προκύψει στα σχέδια του οικονομικού επιτελείου περιλαμβάνεται κατά αρχήν η μονιμοποίηση των έκτακτων μέτρων του 2022. Με άλλα λόγια σχεδιάζεται:

– Η μονιμοποίηση της κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τον ιδιωτικό τομέα και η επέκταση του μέτρου για το δημόσιο τομέα και τους συνταξιούχους.

– Η μονιμοποίηση της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3% για τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Παράλληλα, υπάρχει η πρόθεση για περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά επιπλέον 1%, ώστε να υλοποιηθεί μέσα στο 2023 που αποτελεί έτος εκλογών η προεκλογική εξαγγελία της Κυβέρνησης για μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5% (μαζί με την μείωση κατά 0,9% που έγινε το 2019).

Ως επιπρόσθετα μέτρα για το εκλογικό 2023 θα μπορούν στο τραπέζι:

– Η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος που φτάνει σε ετήσια βάση τα 1000 ευρώ για τις επιχειρήσεις και 650 ευρώ για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

– Η περαιτέρω μείωση του συντελεστή φόρου για τις επιχειρήσεις από το 22% στο 20%.

– Η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ. Αν και οι στόχοι που είχαν τεθεί το 2019 ήταν συγκεκριμένοι μετά και την κρίση του κορονοϊού και ανάλογα με τα περιθώρια που θα υπάρχουν, οι μειώσεις θα έχουν στόχο να ελαφρύνουν διεθνώς ανταγωνιστικές υπηρεσίες όπως ο τουρισμός και οι μεταφορές.

πηγή: capital.gr