Με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα και αποτελεσματικότητα προς όφελος της οικονομικής ανάκαμψης, της κοινωνικής συνοχής και του φυσικού περιβάλλοντος της πατρίδας μας, θα αξιοποιηθούν οι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης που εκταμιεύτηκαν σήμερα. Αυτό δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης, με αφορμή με την εκταμίευση προχρηματοδοτήσεων ύψους 4 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα από το Ταμείο.

Συγκεκριμένα, ο αναπληρωτής υπουργός ανέφερε τα εξής: «Μπήκαν σήμερα στους λογαριασμούς του ελληνικού δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος 4 δισ. ευρώ που αποτελούν την προκαταβολή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”. Οι πόροι αυτοί, σημαντικό τμήμα των οποίων αφορά την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, θα αξιοποιηθούν με την μέγιστη δυνατή ταχύτητα και αποτελεσματικότητα προς όφελος της οικονομικής ανάκαμψης, της κοινωνικής συνοχής και του φυσικού περιβάλλοντος της πατρίδας μας».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι εκταμίευσε 4 δισεκατομμύρια ευρώ σε προχρηματοδότηση προς την Ελλάδα, ή το 13% των δανείων και επιχορηγήσεων που διατίθενται στη χώρα στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF).

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Επιτροπής, η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που έλαβαν προχρηματοδότηση στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Αυτή η προχρηματοδότηση θα συμβάλει στην επιτάχυνση της εφαρμογής των βασικών επενδυτικών και μεταρρυθμιστικών μέτρων που περιγράφονται στο σχέδιο για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα της Ελλάδας. Η Επιτροπή θα εγκρίνει τις επόμενες πληρωμές με βάση την πραγματοποίηση των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων που περιγράφονται στο ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης. Η Ελλάδα αναμένεται να λάβει συνολικά 30,5 δισ. ευρώ (17,8 δισ. ευρώ με τη μορφή επιχορηγήσεων και 12,7 δισ. ευρώ υπό μορφή δανείων).

Η Επιτροπή επισημαίνει, επίσης, ότι η προχρηματοδότηση προς την Ελλάδα ακολουθεί τις πρώτες επιτυχημένες πράξεις δανεισμού που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης (NextGenerationEU). Μέχρι το τέλος του έτους, η Επιτροπή σκοπεύει να συγκεντρώσει συνολικά έως και 80 δισεκατομμύρια ευρώ σε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, η οποία θα συμπληρωθεί με βραχυπρόθεσμα χρεωστικά μέσα από την ΕΕ, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι πρώτες πληρωμές που έχουν προγραμματιστεί προς τα κράτη-μέλη, στο πλαίσιο του NextGenerationEU.

Το NextGenerationEU είναι ένα προσωρινό μέσο στήριξης, ύψους περίπου 800 δισεκατομμυρίων ευρώ σε τρέχουσες τιμές, το οποίο προορίζεται να υποστηρίξει επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις σε όλα τα κράτη-μέλη. Τα 723,8 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF).

Το ελληνικό σχέδιο εντάσσεται σε μια πρωτοφανή ανταπόκριση της ΕΕ για να βγουν τα κράτη-μέλη της ΕΕ, πιο δυνατά από την κρίση του COVID-19, προωθώντας την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και τη συνοχή των κοινωνιών.