Η BlueFuel και η ισπανική εταιρία Scale Gas – θυγατρική της Enagas ανακοινώνουν τη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας, για την κατασκευή των  πρώτων πρατηρίων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ως καυσίμου  κίνησης στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, η Scale Gas θα συμβάλλει με την  πλούσια εμπειρία και τεχνογνωσία που κατέχει στην εγκατάσταση και  συντήρηση αντίστοιχων υποδομών.

Μέσω της συνεργασίας της με την BlueFuel, η Scale Gas αποκτά απευθείας  παρουσία και στην ελληνική αγορά, καταδεικνύοντας την ταχεία ανάπτυξη της αγοράς του στην χώρα μας. Η BlueFuel θα είναι σε θέση, μέσα από το δίκτυο πρατηρίων «ελίν», να  αρχίσει τους ανεφοδιασμούς με φυσικό αέριο, τόσο σε υγροποιημένη μορφή  (LNG), όσο και σε συμπιεσμένη μορφή (CNG) στις αρχές του 2022, προσφέροντας στους πελάτες της πανελλαδική κάλυψη από την πρώτη ημέρα λειτουργίας των σταθμών της.

Το LNG είναι ένα εναλλακτικό καύσιμο που προσφέρεται σήμερα για την  αποτελεσματική μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του τομέα των  οδικών μεταφορών. Σε σύγκριση με τα συμβατικά καύσιμα, μειώνει δραστικά  τους εκπεμπόμενους ρύπους, εξαλείφοντας πλήρως τις εκπομπές οξειδίων  του θείου (SOx) και μειώνοντας κατά 80%-90% τις εκπομπές οξειδίων του  αζώτου (NOx) και κατά 20-30% τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

Η BlueFuel ιδρύθηκε φέτος και έχει ως στόχο την ανάπτυξη, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σημείων ανεφοδιασμού  οχημάτων με υγροποιημένο (LNG) και συμπιεσμένο (CNG) φυσικό αέριο. Συνδυάζει την τεχνογνωσία της Blue Grid στην προμήθεια και διανομή LNG, με την εμπειρία, τη γεωγραφική  παρουσία μέσω του δικτύου πρατηρίων «ελίν» και την οργανωτική ισχύ της ΕΛΙΝΟΙΛ, επιδιώκοντας να αποκτήσει  ηγετική θέση στον ανεφοδιασμό οχημάτων με υγροποιημένο φυσικό αέριο σε πανελλαδικό επίπεδο. Η ασφάλεια του ανεφοδιασμού, αλλά και η ολοκληρωμένη εμπειρία που προσφέρει στον πελάτη, αποτελεί  προτεραιότητα της BlueFuel.

Η Scale Gas αποτελεί θυγατρική της Enagas Emprende, μίας εταιρείας που ιδρύθηκε από την Enagas για την  επένδυση και δημιουργία/προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών στον τομέα της ενεργειακής μετάβασης, με ιδιαίτερη  έμφαση στους τομείς των ανανεώσιμων αερίων, των αειφόρων μεταφορών, της ενεργειακής αποδοτικότητας, της ψηφιοποίησης και γενικότερα της «καθαρής ενέργειας».H Scale Gas είναι μία εταιρεία που εστιάζει στην ανάπτυξη,  λειτουργία και συντήρηση υποδομών αξιοποίησης του LNG ως ναυτιλιακού καυσίμου (LNG Bunkering) και «LNG μικρής κλίμακας» (small scale LNG).