Με ταχύτατους ρυθμούς “τρέχει” προς τη νέα εποχή ο Όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων, δρομολογώντας τη δημιουργία του “πράσινου διυλιστηρίου”, με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών για παραγωγή προϊόντων χαμηλού άνθρακα. Η διοίκηση ξεκινάει την υλοποίηση του σχεδίου, έτσι ώστε τα “πράσινα καύσιμα” να είναι υγρά και με μηδενικές ή περιορισμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά την παραγωγή και τη χρήση τους, σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα. Το σχέδιο του Ομίλου ΕΛΠΕ είναι προσανατολισμένο στη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία. Το πλάνο περιλαμβάνει την αξιοποίηση των πρώτων υλών, όπως βιομάζα, ανακυκλωμένα μαγειρικά έλαια, πλαστικά απορρίμματα, εξελιγμένα βιοκαύσιμα, μπλε και πράσινο υδρογόνο ή ακόμη και συνθετικά καύσιμα από δεσμευμένο διοξείδιο του άνθρακα. Η διοίκηση σχεδιάζει τη στρατηγική του ενεργειακού μετασχηματισμού του, σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με το βλέμμα στραμμένο στο 2050. Και όπως μαθαίνουμε, οι εκπλήξεις για την εισηγμένη θα διαδέχονται η μία την άλλη.

 

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Π” του Σαββάτου 17/7