Σε μια κίνηση-ματ που θα έχει ως αποτέλεσμα την κατάθεση προσφοράς με υψηλό τίμημα, προχώρησε η κυβέρνηση για τον ΔΕΔΔΗΕ. Λίγο πριν την ιδιωτικοποίηση, με σχετική διάταξη του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο ΔΕΔΔΗΕ θα πάρει το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ, με εξαίρεση το δίκτυο υψηλής τάσης της Κρήτης, το οποίο θα περάσει στον έλεγχο του ΑΔΜΗΕ. Αυτό σημαίνει ότι ο ΔΕΔΔΗΕ αποκτά άδεια αποκλειστικής κυριότητας του δικτύου διανομής πλην του δικτύου οπτικών ινών, το οποίο παραμένει στην κυριότητα της ΔΕΗ. Επιπλέον, το μετοχικό κεφάλαιο του ΔΕΔΔΗΕ θα αυξηθεί με βάση την εύλογη αξία του δικτύου και όλα αυτά αναμένεται να τον καταστήσουν έναν… γοητευτικό “γαμπρό”!

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Π” του Σαββάτου 17/7