H MAS Α.Ε ηγέτιδα εταιρεία τεχνολογίας με 45 χρόνια εμπειρίας στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ισχύος και ενέργειας, ανέλαβε την εκπόνηση μελέτης, σχεδιασμού, ανάπτυξης και παραμετροποίησης λογισμικού για τη διαχείριση της ενέργειας του υβριδικού έργου του Ναέρα της ΔΕΗ Ανανεώσιμες στην Ικαρία. Πρόκειται για ένα πρωτοπόρο έργο το οποίο συνδυάζει αποτελεσματικά ένα αιολικό πάρκο, δυο υδροηλεκτρικούς σταθμούς, τρεις ταμιευτήρες νερού, ένα αντλιοστάσιο με δώδεκα αντλίες, καθώς επίσης και το κέντρο ελέγχου ενέργειας και διανομής. Για την υλοποίηση και τη διαχείριση της παραγωγής ενέργειας η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού εμπιστεύτηκε τη λύση της MAS A.E, το ACROSS Digital Energy Ecosystem.

Το ACROSS είναι ένα ενοποιημένο ψηφιακό οικοσύστημα ενέργειας το οποίο προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ελέγχου και διαχείρισης σε ολόκληρη την αλυσίδα της αγοράς ενέργειας από την παραγωγή μέχρι τον καταναλωτή. Παρέχει σε πραγματικό χρόνο στοιχεία για την παραγόμενη ενέργεια, το ποσοστό αυτής που έχει καταναλωθεί ή αποθηκευτεί, την επεξεργασία και ανάλυση λειτουργικών δεδομένων, την ενεργή διαχείριση του φορτίου καθώς και λειτουργία για την αγορά ενεργείας με ποικίλες ενεργειακές πηγές. Τέλος, διαθέτει εξελιγμένα μοντέλα πρόγνωσης παραγωγής και κοστολόγησης.

Η EMS suite (Energy Management System) του ACROSS Ecosystem, είναι υπεύθυνη για την ταυτόχρονη διαχείριση των μονάδων παραγωγής, αποθήκευσης και του κέντρου ελέγχου και διανομής. Με την εγκατάσταση του ACROSS εξασφαλίζεται η συνεχής λειτουργία των μονάδων παραγωγής και η αποδοτικότερη διαχείριση της ενέργειας στο δίκτυο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.   Επιπρόσθετα,  η MMS suite (Market Management System) του ACROSS Ecosystem, αναλαμβάνει την αυτόματη διαχείριση και βελτιστοποίηση των προσφορών ενέργειας προς τον διαχειριστή.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της MAS Α.Ε κύριος Λεωνίδας Ζαΐμης δήλωσε σχετικά: «Η διαχείριση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την εξασφάλιση επαρκών ενεργειακών αποθεμάτων, και παροχής σταθερής ονομαστικής συχνότητας και τάσης, είναι ένα απαιτητικό έργο λόγω της αστάθειας της παραγωγής των ΑΠΕ. Η πρόκληση στα μικρά απομονωμένα δίκτυα, όπως αυτό της Ικαρίας, είναι πολύ μεγαλύτερη λόγω του περιορισμένου χρόνου και της ικανότητας αντίδρασης και διόρθωσης των προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν. Η λύση ACROSS Digital Energy Ecosystem, έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις ανάγκες διαχείρισης του σύνθετου ενεργειακού μείγματος ενός δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, παρέχει το πλεονέκτημα της ενσωμάτωσης της τελευταίας τεχνολογίας πληροφορικής – εξασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα και την ικανότητά της να ενσωματώσει τις μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το ACROSS χρησιμοποιεί εξειδικευμένους αλγορίθμους για τη βελτιστοποίηση λειτουργίας σύνθετων ηλεκτρικών συστημάτων, από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση της ενέργειας, ενοποιώντας σύνθετα χαρτοφυλάκια ενεργείας με τη μορφή Virtual Power Plants. Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από μία ομάδα εξειδικευμένων Ελλήνων μηχανικών και προγραμματιστών με στόχο να καλύψει τις απαιτήσεις ψηφιοποίησης των παραγωγών και διαχειριστών δικτύων, καθώς και την καθετοποιημένη λειτουργία μιας σύγχρονης αγοράς ενέργειας.»

Το καινοτόμο αυτό έργο υπολογίζεται ότι θα παράγει 9,8 γιγαβατώρες καθαρής ενέργειας ανά έτος, και θα προσφέρει άμεσα και έμμεσα σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη στο νησί της Ικαρίας όπως, μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων C02, ενίσχυση της ενεργειακής επάρκειας του νησιού, κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια του έτους και περιορισμό της εξάρτησής του από το πετρέλαιο.

Η MAS Α.Ε. είναι μια εξειδικευμένη ευρωπαϊκή εταιρεία, κορυφαίος πάροχος τεχνολογίας, που προσφέρει προηγμένες λύσεις αυτοματισμού, ελέγχου και εποπτείας για τον τομέα της ενέργειας, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, της βαριάς βιομηχανίας και της ναυτιλίας. Με έδρα την Αθήνα, η MAS δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 25 χώρες, στην Ανατολική Ευρώπη και την Ασία.

Μέσω των πρωτοποριακών τεχνολογιών της και της πολυετούς τεχνογνωσίας της στη διαχείριση ισχύος και ενέργειας, η MAS Α.Ε. μπορεί να συμβάλει με επιτυχία στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και να προωθήσει την ανάπτυξη λύσεων ΑΠΕ, όπως τα υβριδικά συστήματα, το V2G και η διαχείριση του Prosumer.

Με 45+ χρόνια εκτενούς τεχνογνωσίας και εστιασμένης έρευνας και ανάπτυξης, η MAS είναι μία από τις λίγες εταιρείες που προσφέρει καινοτόμα προϊόντα λογισμικού, με στόχο να ενδυναμώσει τους πελάτες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού και να ανταποκριθούν στις εξαιρετικά εξειδικευμένες απαιτήσεις του τομέα της ενέργειας.