Την έναρξη της διαδικασίας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου έως 800 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε σήμερα η Alpha Bank.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση, η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών ΑΕ, 100% μητρική εταιρία της Alpha Bank, ανακοινώνει σήμερα την έναρξη της συνδυασμένης προσφοράς νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών της εταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη (οι «Νέες Μετοχές»), προκειμένου να αντληθούν ποσά ύψους 0,8 δισ. ευρώ. Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν στην Ελλάδα, σε επενδυτές λιανικής και σε ειδικούς επενδυτές στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς και εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, σε θεσμικούς και σε άλλους επιλέξιμους επενδυτές (συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών.

Η Δημόσια Προσφορά και η Ιδιωτική Τοποθέτηση θα διενεργηθούν παράλληλα και θα διαρκέσουν από την 28 Ιουνίου 2021 μέχρι και την 30 Ιουνίου 2021.

Οι Νέες Μετοχές κατανέμονται κατά προτεραιότητα στους υφισταμένους μέτοχους που συμμετέχουν στη Συνδυασμένη Προσφορά.

Όπως έχει δηλώσει ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης σε μήνυμα του στους εργαζόμενους της τράπεζας, η αύξηση κεφαλαίου ύψους 800 εκατ. ευρώ, η πρώτη αναπτυξιακή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης το 2008, θα δώσει τη δυνατότητα στην Alpha Bank να αποτελέσει τον κορυφαίο τραπεζικό εταίρο στην πορεία μετασχηματισμού της χώρας. «Μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του Project Galaxy και έχοντας διαθέσιμες περισσότερες ευκαιρίες αξιοποίησης των κεφαλαίων της, η Alpha Bank σχεδιάζει τη συναλλαγή αυτή από θέση ισχύος και με την υποστήριξη κορυφαίων διεθνών τραπεζών. Η προτεινόμενη δομή διασφαλίζει στους υφιστάμενους μετόχους, που επιθυμούν να συμμετάσχουν, την αναλογική και κατά προτεραιότητα κατανομή των νέων μετοχών, με αποτέλεσμα να κατοχυρώνεται πλήρως η αξία της επένδυσής τους. Επιπλέον, η δημόσια προσφορά μετοχών συνιστά ελκυστική ευκαιρία για νέους, υψηλής ποιότητας, επενδυτές που επιδιώκουν να συμμετέχουν στην πορεία ανάκαμψης και προόδου της ελληνικής οικονομίας. Με εφόδια την ηγετική θέση της στην αγορά, το ισχυρό της δίκτυο και την απαράμιλλη εταιρική φήμη της, η Alpha Bank επιταχύνει τον βηματισμό της, για να υποστηρίξει τους πελάτες της και να πρωταγωνιστήσει στην πορεία ανάπτυξης της οικονομίας μας», έχει υπογραμμίσει ο κ.Ψαλτης