Βάση για την περαιτέρω ισχυροποίηση της Τράπεζας Πειραιώς αποτελεί η κεφαλαιακή ενίσχυση με 3 δισ. ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν και το εφαλτήριο για μια “επιθετική” χρηματοδότηση της οικονομίας τα επόμενα χρόνια. Ο διευθύνων σύμβουλος, Χρήστος Μεγάλου, μετά την επιτυχημένη αύξηση κεφαλαίου των 1,4 δισ. ευρώ, την έκδοση του υβριδικού τίτλου ΑΤ1 των 600 εκατ. ευρώ και των υπολοίπων ενεργειών που αγγίζουν το 1 δισ. ευρώ, αποδεικνύει στους μετόχους, ότι οι στόχοι της διοίκησης επιτυγχάνονται με απόλυτη ακρίβεια. Το επόμενο μεγάλο στοίχημα για την τράπεζα είναι η υλοποίηση του σχεδίου πώλησης “κόκκινων” δανείων, ύψους 19 δισ. ευρώ. Το άθροισμα των παραπάνω είναι 22 δισ. ευρώ, τα οποία η τράπεζα θα μετατρέψει σε χρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση μεγάλων και σημαντικών projects στην ελληνική οικονομία.

Δημοσιεύτηκε στο “Παρασκήνιο” του Σαββάτου 26/6