Ένας στους δύο καταναλωτές αγοράζει λιγότερο σε σχέση με πριν την πανδημία δείχνει έρευνα της Prorata, ενώ διαφοροποιούνται σημαντικά οι καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών.

Την έρευνα διεξήγαγε το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών και η PRORATA, με τίτλο «Στάσεις & Αντιλήψεις για θέματα καταναλωτικής συμπεριφοράς και την επίδραση της πανδημίας σε αυτήν», με αφορμή τις ενδεχόμενες επιπτώσεις της πανδημίας του Covid – 19 στις καταναλωτικές συνήθειες και την αγοραστική συμπεριφορά των πολιτών.

Η έρευνα διενεργήθηκε ηλεκτρονικά μεταξύ 19-26 Μαϊου 2021 σε 651 άτομα άνω των 17 ετών που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Η έρευνα ανέδειξε μια σειρά ευρημάτων που αποτυπώνουν τις στάσεις και τις αντιλήψεις των πολιτών και πώς αυτές επηρεάζουν ενδεχομένως την καταναλωτική και αγοραστική τους συμπεριφορά εν μέσω μιας πρωτοφανούς για την παγκόσμια κοινότητα υγειονομικής κρίσης η οποία επηρεάζει πολλές εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας. Πιο συγκεκριμένα:

Α. Σε σχέση με την περίοδο πριν το ξέσπασμα της πανδημίας, το 50% των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών στην έρευνα δήλωσαν ότι τώρα αγοράζουν, σε γενικές γραμμές, λιγότερο συχνά από πριν προϊόντα και υπηρεσίες.

Β. Σε σχέση με την περίοδο πριν το ξέσπασμα της πανδημίας, το 51% δηλώνουν ότι αγοράζουν λιγότερο συχνά προϊόντα στις εκπτωτικές περιόδους (χειμερινές και θερινές εκπτώσεις).

Γ. Επιλέγουν συχνά ή πάντα για τις αγορές τους μικρό ή μεσαίου μεγέθους κατάστημα περισσότεροι από 7 στους 10, κατάστημα μεγάλης αλυσίδας τύπου Public, Zara κ.λπ. σχεδόν 5 στους 10 ενώ εμπορικό κέντρο τύπου Mall σχεδόν 2 στους 10.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτώμενων, σε σχέση με την περίοδο πριν το ξέσπασμα της πανδημίας παρατηρούνται ορισμένες μεταβολές ως προς την συχνότητα αγοράς συγκεκριμένων ειδών προϊόντων. Ειδικότερα:

Στα είδη ρουχισμού καταγράφεται οριακή αύξηση των αγορών με ηλεκτρονικό αλλά και φυσικό τρόπο συγκριτικά με την περίοδο πριν το ξέσπασμα της πανδημίας.
Στα είδη σπιτιού δεν παρατηρείται κάποια μεταβολή στις αγορές μέσω διαδικτύου αλλά καταγράφεται μεγάλη μείωση των αγορών με φυσικό τρόπο σε σχέση με την περίοδο πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας.
Στα καλλυντικά είδη καταγράφεται μικρή μείωση των διαδικτυακών αγορών και μεγάλη μείωση των αγορών σε φυσικά καταστήματα.
Στα προϊόντα τεχνολογίας ανιχνεύεται σημαντική αύξηση των διαδικτυακών αγορών και ακόμα πιο σημαντική ωστόσο μείωση των αγορών από φυσικά καταστήματα συγκριτικά με την προ – covid 19 εποχή.
Η πλειονότητα των ερωτώμενων απάντησε ότι δε σκοπεύει μέσα στους επόμενους 12 μήνες να αγοράσει αυτοκίνητο ή μηχανή, να αγοράσει ιδιωτική ασφάλεια υγείας, να αλλάξει πάροχο φυσικού αερίου/ηλεκτρισμού ή πάροχο τηλεπικοινωνιών. Ωστόσο, περίπου 3 στους 10 απάντησαν ότι μέσα στους επόμενους 12 μήνες σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν κάποιο ταξίδι στο εξωτερικό.
Οι μισοί περίπου ερωτώμενοι δηλώνουν ότι το εισόδημα του νοικοκυριού τους παρέμεινε το ίδιο σε σχέση με την περίοδο πριν το ξέσπασμα της πανδημίας, το 40% ότι μειώθηκε, είτε πολύ, είτε λίγο, ενώ το 10% ότι αυξήθηκε είτε πολύ, είτε λίγο.