Αίσθηση προκάλεσαν στην τραπεζική και χρηματιστηριακή αγορά, οι αναφορές σε 12 πρωτιές της Πειραιώς από τον διευθύνοντα σύμβουλο Χρήστο Μεγάλο σε υψηλόβαθμα στελέχη, που ενημερώθηκαν για το πρόγραμμα μετασχηματισμού της τράπεζας. Ίσως πολλοί να μην το έχουν συνειδητοποιήσει, αλλά η Πειραιώς πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (1,4 δισ. ευρώ) σε ολόκληρη την Ευρώπη, από τον Ιούνιο του 2017, εξέδωσε το πρώτο ομόλογο ΑΤ1 στην Ελλάδα, προχώρησε στις εκδόσεις Tier 2 κεφαλαίων το 2019 (πρώτη μετά από μια δεκαετία). ανακοίνωσε πρώτη τη στρατηγική συνεργασία με τον Όμιλο Intrum, πούλησε υπηρεσίες αποδοχής καρτών, το χαρτοφυλάκιο δανείων Amoeba, έκανε συνθετική τιτλοποίηση, εξέδωσε ομόλοογο βιώσιμης ανάπτυξης (ESG). συγκρότησε δανειακό πρόγραμμα με κριτήρια ESG, συνέστησε και διέθεσε αμοιβαίο κεφάλαιο με “πράσινο” αποτύπωμα, υιοθέτησε τις αρχές της υπεύθυνης τραπεζικής και ίδρυσε Επαγγελματικό Ταμείο για τους εργαζομένους της Τράπεζας.

 

Δημοσιεύτηκε στο “Παρασκήνιο” της Παρασκευής 18/6