Ο Διοικητής της Τράπεζας Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB) κ. Rolf Wenzel και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας κ. Γεώργιος Μπούκης υπέγραψαν, παρουσία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα και του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών κ. Χρήστου Τριαντόπουλου, δανειακή σύμβαση ύψους 2 εκατ. ευρώ, η οποία θα διευκολύνει την πρόσβαση τοπικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση, με έμφαση στις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Η χρηματοδότηση της CEB θα βοηθήσει τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, μία από τις έξι συνεταιριστικές τράπεζες στην Ελλάδα, να συνεχίσει να υποστηρίζει τις δραστηριότητές της στον τομέα της δανειοδότησης επιχειρήσεων – ιδίως στη Θεσσαλία, την τρίτη πολυπληθέστερη Περιφέρεια της Ελλάδας, η οποία εμφανίζει υψηλά ποσοστά ανεργίας, και σε μικρότερη έκταση στις γειτονικές Περιφέρειες Ηπείρου και Κεντρικής Ελλάδας. Πολύ μικρές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων νεοφυών (start-ups), γυναικών επιχειρηματιών, μικροϊδιοκτητών, συνεργατικών και κοινωνικών επιχειρήσεων, θα επωφεληθούν από την ενισχυμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Σε μια περίοδο που η πανδημία του COVID-19 ασκεί πίεση στις τοπικές επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν μακράν την κυριότερη πηγή απασχόλησης στην Ελλάδα, η πρώτη συνεργασία μεταξύ της CEB και της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας θα συμβάλει στην ανάπτυξη των υφιστάμενων και των νέων επιχειρήσεων στην περιοχή και, συνεπώς, θα προωθήσει τη δημιουργία και τη διατήρηση θέσεων εργασίας, καθώς και την κοινωνική συνοχή.

Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας δήλωσε: «Το Υπουργείο Οικονομικών χαιρετίζει την υπογραφή αυτής της δανειακής σύμβασης, μεταξύ της Τράπεζας Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας, για την παροχή χρηματοδότησης και στήριξης προς υφιστάμενες τοπικές πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και για τη δημιουργία νέων. Καθώς η Ελλάδα εισέρχεται σε τροχιά ανάκαμψης από την πανδημία, αυτή η σύμπραξη θα ενισχύσει τη ραχοκοκαλιά της τοπικής οικονομίας, θα προσφέρει ευκαιρίες για καινοτομία και θα ενισχύσει την κοινωνική ανθεκτικότητα στην περιοχή».

Ο Διοικητής της Τράπεζας Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης κ. Rolf Wenzel δήλωσε: «Με ικανοποίηση υπογράφω σήμερα με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας αυτή τη δανειακή σύμβαση για τη στήριξη πολύ μικρών επιχειρήσεων στη Θεσσαλία και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης στην περιοχή. Η CEB έχει μακροχρόνια δέσμευση για την παροχή χρηματοδότησης σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η δέσμευση αυτή έχει καταστεί ακόμα πιο επίκαιρη σε μια περίοδο που οι ευρωπαϊκές οικονομίες αγωνίζονται να μπουν στον δρόμο της ανάκαμψης».

Ο Πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας κ. Γεώργιος Μπούκης δήλωσε: «Το Πλαίσιο Δανειακής Σύμβασης που υπογράφουμε σήμερα με την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης θα αποτελέσει, αναμφίβολα, ένα σημαντικό εργαλείο για τη στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και θα βελτιώσει την πρόσβαση των πολύ μικρών επιχειρήσεων της περιοχής μας σε χρηματοδότηση. Είμαστε βέβαιοι ότι η σημερινή συμφωνία μεταξύ της CEB και της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας θα αποτελέσει την απαρχή μιας καρποφόρας συνεργασίας προς το κοινό όφελος της τοπικής και βιώσιμης ανάπτυξης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Διοικητή της CEB και τα στελέχη της για την εμπιστοσύνη τους και τη στήριξη προς την Τράπεζά μας».

Η Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB) ιδρύθηκε το 1956 και έχει 42 κράτη-μέλη. Είκοσι δύο κράτη της Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που αποτελούν τις χώρες-στόχους της Τράπεζας, περιλαμβάνονται μεταξύ των κρατών-μελών της. Ως βασικό εργαλείο της πολιτικής αλληλεγγύης στην Ευρώπη, η Τράπεζα χρηματοδοτεί κοινωνικά έργα, καθιστώντας διαθέσιμους πόρους που αντλούνται υπό συνθήκες οι οποίες αντικατοπτρίζουν την ποιότητα της πιστοληπτικής αξιολόγησής της (AA+ από τον οίκο Fitch Ratings και θετικές προοπτικές, AAA από τον οίκο Standard & Poor’s και σταθερές προοπτικές, Aa1 από τον οίκο Moody’s και σταθερές προοπτικές). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, χορηγεί δάνεια στα κράτη-μέλη της και σε χρηματοπιστωτικούς θεσμούς και τοπικές αρχές στα κράτη-μέλη της για τη χρηματοδότηση έργων στον κοινωνικό τομέα, σύμφωνα με τα Άρθρα Συμφωνίας της.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας ιδρύθηκε το 1994. Λειτουργεί ως περιφερειακή συνεταιριστική Τράπεζα και παρέχει υπηρεσίες λιανικής τραπεζικής σε φυσικά πρόσωπα, αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες και πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι περισσότερες από τις οποίες βρίσκονται στον Νομό Καρδίτσας. Η Τράπεζα στηρίζει δυναμικά την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και είναι προσηλωμένη στην προώθηση των μικροπιστώσεων και της πρόσβασης των κοινωνικών επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας είναι επίσης μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηθικών και Εναλλακτικών Τραπεζών (FEBEA), της Παγκόσμιας Συμμαχίας για τις Τραπεζικές Εργασίες με Αξίες (GABV) και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μικροπιστώσεων (EMN).