Η μεθοδική δουλειά της διοίκησης της Πειραιώς με κορυφαίους θεσμικούς επενδυτές έφεραν την άκρως επιτυχημένη ομολογιακή έκδοση ΑΤ1, με αποτέλεσμα η τράπεζα να αντλήσει από τις αγορές 600 εκατ. ευρώ, αφού το σύνολο των προσφορών ανήλθε σε 2,25 δισ. ευρώ! Ο αρχικός σχεδιασμός τοποθετούσε το ποσό που θα αντλούσε η τράπεζα στα 400 εκατ. ευρώ με εκτιμώμενο επιτόκιο 9,00%-9,25%. Ωστόσο, ο… παροξυσμός μεγάλων θεσμικών του εξωτερικού και η εμπιστοσύνη στις προοπτικές της τράπεζας, πίεσαν το επιτόκιο στο 8,75%. Η τράπεζα ενισχύει τους κεφαλαιακούς της δείκτες και “τρέχει” με ταχύτερους ρυθμούς στην υλοποίηση των στόχων του επιχειρησιακού της σχεδίου. Και τα καλύτερα έργονται…

Δημοσιεύτηκε στο “Παρασκήνιο” του Σαββάτου 12 Ιουνίου