Με φόντο το 2025, η WIND προχωρά σε ένα επιθετικό σχέδιο με αυστηρά κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης, το οποίο θέτει 25 στόχους, με έμφαση στο περιβάλλον, την κοινωνική και εταιρική διακυβέρνηση. Το σχέδιο αυτό θα εξελίσσεται τα επόμενα χρόνια ως καθημερινή συνήθεια, σύμφωνα με την εταιρεία τηλεπικοινωνιών. Ο Διευθυντής Επικοινωνίας της WIND Ελλάς Γιώργος Τσαπρούνης, βλέπει το πλάνο των 25 στόχων ως ευκαιρία αλλαγής και προόδου του Ομίλου, με βάση τα κριτήρια ESG, καθώς έτσι η εταιρεία τηλεπικοινωνιών θα ανταποκρίνεται στην αλλαγή της συμπεριφοράς των καταναλωτών και της κοινωνίας. Στον τομέα του περιβάλλοντος, στόχος είναι η 100% αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων, ενώ, όπως ανακοινώθηκε το 35% των γυναικών θα αναλάβουν θέσεις ευθύνης.

Δημοσιεύτηκε στο “Παρασκήνιο”