Ο περιορισμός των ζημιών του πρώτου τριμήνου στα 358 εκατ. ευρώ και η διαμόρφωση των πφο φόρων κερδών στα 257 εκατ. ευρώ, αποτελούν πρόδρομα γεγονότα για τις εξελίξεις που θα λάβουν χώρα το 2022. Η τράπεζα διαθέτει μια ισχυρή καταθετική βάση 50,4 δισ. ευρώ, έχει δώσει δάνεια 2,1 δισ. ευρώ από τις αρχές του έτους και στοχεύει συνολικά σε χορηγήσεις 5,7 δισ. έως το τέλος του έτους, μειώνει σταθερά τα λειτουργικά έξοδα. διαθέτει συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 17,5%, έχει εξασφαλίσει 1,38 δισ. ευρώ από την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου και είνα ένα βήμα πριν την τιτλοποίηση δανείων ύψους 11 δισ. ευρώ μέσω του προγράμματος “Sunrise”, κάτι που θα επιτρέψει μονοψήφιο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων έως τον Μάιο του 2022. Δικαιολογημένα μετά από τα παραπάνω δεδομένα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας, Χρήστος Μεγάλου, έχει κάθε λόγο να είναι αισιόδοξος, αλλά και σίγουρος ότι η αγορά θα ανταμείψει την Πειραιώς όταν έρθει η ώρα της… επανιδιωτικοποίησης της. Οι επενδυτές πιστεύουν στο σχέδιο της διοίκησης και είναι προφανές ότι ο χρόνος για τα καλύτερα που έρχονται, κυλάει αντίστροφα…