Έτοιμες είναι οι 24 γωνιές ανακύκλωσης στις αντίστοιχες επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν στην επιχειρηματική πρωτοβουλία «Nothing to Waste» και ξεκινά άμεσα η υλοποίηση της πιλοτικής  εφαρμογής με τη διαλογή στην πηγή του προγράμματος κυκλικής οικονομίας και ορθής διαχείρισης απορριμμάτων με στόχο την πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση. Το «Nothing to Waste» ξεκίνησε με πρωτοβουλία του εργοστασίου ΤΙΤΑΝ Ευκαρπίας, υπό την επιστημονική επίβλεψη και υλοποίηση του μη κερδοσκοπικού περιβαλλοντικού φορέα NoWaste21.

Η πρώτη φάση του προγράμματος ολοκληρώθηκε με την καταγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και διακριτών αναγκών των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους και την τοποθέτηση των κάδων για τις γωνιές ανακύκλωσης με τη χωριστή συλλογή 6 ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών: 1) χαρτί, 2) πλαστική φιάλη PET, 3) λοιπά πλαστικά-μέταλλα-σύνθετη συσκευασία (PMD), 4) ηλεκτρικές συσκευές, 5) φορητές μπαταρίες, 6) τηγανέλαια.

Παράλληλα, προχωρά η εκπαίδευση των 500+ εργαζομένων των επιχειρήσεων σε θέματα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, της κυκλικής οικονομίας ως ένα νέο μοντέλο αξιοποίησης φυσικών πόρων, τα οφέλη και την ανάδειξη της ατομικής υπευθυνότητας απέναντι στο περιβάλλον και τη διατήρηση φυσικών πόρων για τις μελλοντικές γενιές, αλλά και στο πώς γίνεται σωστά η συμμετοχή στην ανακύκλωση και στο πρόγραμμα.

Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η εκπαίδευση των διοικήσεων των εταιρειών, καθώς η στάση και η παρότρυνση που μπορούν να προσφέρουν στους εργαζόμενους είναι μια κρίσιμη παράμετρος για την επιτυχία τους προγράμματος. Η αποδοχή και η ενεργός συμμετοχή όλων των εργαζομένων είναι καθοριστική για την επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων.

Παραλαμβάνοντας τον εξοπλισμό, οι επιχειρήσεις εξέφρασαν τα πολύ θετικά τους σχόλια και τη δέσμευσή τους να συμμετέχουν με σωστό και αποδοτικό τρόπο στο πρόγραμμα, από κοινού με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικά, οι κκ. Βασίλης και Λουΐζος Κεχαγιάς, της KSA ΥΠΕΡΚΡΑΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ, ανέφεραν: «Με πολλή χαρά στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια και λαμβάνουμε κάθε μέριμνα ώστε να ακολουθηθούν όλες οι διαδικασίες και να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Ήταν επιθυμία τόσο δική μας όσο και των εργαζομένων μας να ξεκινήσουμε μία δράση ανακύκλωσης και μας ικανοποιεί ιδιαίτερα ότι, με την πρωτοβουλία που ανέλαβε η εταιρία ΤΙΤΑΝ, μας δόθηκε η ευκαιρία και τα απαραίτητα τεχνικά μέσα να δράσουμε σε συνεργασία με άλλες εταιρίες της Δυτικής Θεσσαλονίκης και με τη βοήθεια των ειδικών.»

Μιλώντας εκ μέρους της POWERZ, ο κ. Δημήτρης Ζαχαρόπουλος τόνισε τα εξής: «Το περιβάλλον είναι το σπίτι μας. Είναι πολύ σημαντικό να το προστατεύουμε με πράξεις, γι’ αυτό αγκαλιάσαμε την πρωτοβουλία και συμμετέχουμε ενεργά, μαθαίνοντας να ανακυκλώνουμε σωστά ώστε τα υλικά να ξαναχρησιμοποιούνται και τίποτα να μην πάει χαμένο. Πρέπει να γίνει κουλτούρα μας ότι όσο προστατεύουμε το περιβάλλον, τόσο εξασφαλίζουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας.»

«Η ανακύκλωση είναι επιτακτική ανάγκη», ανέφερε ο κ. Χρήστος Τσαχειρίδης της ΜΟΥΣΙΚΟΣ Α.Ε., «και το πρόγραμμα μας δίνει τη δυνατότητα να ανακυκλώσουμε αποτελεσματικά, κάθε μέρα. Είναι στο χέρι μας να κάνουμε το σωστό ως απλοί πολίτες και να συμβάλλουμε στην υιοθέτηση νέων, καλών συνηθειών που θα διαμορφώσουν μία νέα αντίληψη στην ορθή διαχείριση απορριμμάτων.»

Για την πρωτοβουλία μίλησε και ο κ. Κωνσταντίνος Στούπας της ALPHA STOCK Ε.Π.Ε., σημειώνοντας: «Χαιρόμαστε για την ευκαιρία να συμμετέχουμε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και να συμβάλλουμε και εμείς, με τις δυνάμεις μας, σε μία δράση προς όφελος του περιβάλλοντος.»

Μέσα από αυτό το πρωτοποριακό έργο αναδεικνύεται ένα βελτιωμένο σύστημα πρόληψης και διαχείρισης αποβλήτων και ωφελείται σε μέγιστο βαθμό η τοπική κοινωνία, σε οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο. Οι 24 επιχειρήσεις και τα 500+ νοικοκυριά των εργαζομένων τους μπορούν να επιφέρουν μετρήσιμα αποτελέσματα για την επίδοση Δήμων και Περιφέρειας στην ανακύκλωση. Απώτερος σκοπός είναι η ενεργοποίηση και άλλων επιχειρήσεων και εμπλεκόμενων φορέων μέσω της συμμετοχής τους στην πρωτοβουλία «Nothing to Waste».

Η Δρ. Έφη Τριτοπούλου, Πρόεδρος της NoWaste21 και Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος, σημείωσε ότι «η συνεργασία των 24 επιχειρήσεων της Δυτικής Θεσσαλονίκης είναι πρωτοποριακή, υποδειγματική και ύψιστης σημασίας για την υιοθέτηση νέων επιχειρηματικών πρακτικών που οδηγούν σε ένα μέλλον χωρίς απόβλητα».

Όπως ανέφερε ο Διευθυντής του Εργοστασίου ΤΙΤΑΝ Ευκαρπίας Κώστας Νικολάου, «αναλάβαμε την πρωτοβουλία για το πρόγραμμα Nothing to Waste γιατί πιστεύουμε ότι οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι έχουμε ενεργό ρόλο στην προώθηση της ορθής διαχείρισης αποβλήτων και την αποτελεσματική ανακύκλωση. Η ανταπόκριση από τις επιχειρήσεις αποδεικνύει ότι θέλουμε και μπορούμε να δράσουμε μεγιστοποιώντας το όφελος για την τοπική κοινωνία και το περιβάλλον.»

Περισσότερες πληροφορίες για τους συντελεστές και το πρόγραμμα, τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και οδηγίες για την αποτελεσματική ανακύκλωση μπορείτε να διαβάσετε στην ιστοσελίδα του προγράμματος, Nothing To Waste. Η χρηματοδότηση όλου του προγράμματος για τον 1ο χρόνο λειτουργίας προέρχεται από το εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ Ευκαρπίας.