Σε βασικό πυλώνα του ψηφιακού άλματος της χώρας εξελίσσεται η WIND, η οποία θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα από τα 4 έργα του προγράμματος “ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ”, προϋπολογισμού 42 εκατ. ευρώ, για τα οποία ανακηρύχθηκε μειοδότης. Τα έργα αυτά εντάσσονται στην “Κοινωνία της Πληροφορίας” και θα συμβάλλουν στη διασύνδεση μεγάλου αριθμού φορέων του Δημοσίου σε διάφορες περιοχές της χώρας με το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο νέας γενιάς. Το στοίχημα για την εταιρεία τηλεπικοινωνιών είναι μεγάλο, καθώς δεσμεύεται να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες πρόσβασης σε φορείς του Δημοσίου, υπηρεσίες τηλεφωνίας, εναλλακτικές συνδέσεις πρόσβασης και υπηρεσίες σύνδεσης Public Hotspots.

 

Δημοσιεύτηκε στο “Παρασκήνιο” του Σαββάτου 22/5