Σημαντικές επιτυχίες σημείωσε το τελευταίο διάστημα η Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος και της απάτης σε βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στη διασφάλιση της προστασίας της δημόσιας υγείας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποίησε η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

1. Σε έλεγχο ορθής εφαρμογής των διατάξεων του επενδυτικού νόμου 3299/2004 σε βιομηχανία στη Θράκη, διαπιστώθηκαν εικονικές συναλλαγές ύψους €1.990.000 και μη έκδοση τιμολογίων αξίας €2.653.664. Η εκτιμώμενη ζημία για το Δημόσιο από απώλεια φορολογικών εσόδων εκτιμάται σε €1.700.000 και τα έσοδα του Δημοσίου από πρόστιμα υπολογίζονται στο €1.500.000.

2. Σε έλεγχο της υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι μη κερδοσκοπικό σωματείο είχε εκπέσει του μη κερδοσκοπικού σκοπού του και επιπλέον χρησιμοποίησε εικονικές δαπάνες ύψους €500.000, με αποτέλεσμα την αποφυγή φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ. Επίσης είχε λάβει παράνομα επιδότηση από το Ελληνικό Δημόσιο ύψους €20.000. Η συνολική ζημία για το Δημόσιο υπολογίζεται σε €240.000.

3. Σε έλεγχο που διενεργήθηκε την 10η-5-2021 από υπαλλήλους της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε μη δηλωμένο αποθηκευτικό χώρο 4.426 λίτρα τσίπουρου χωρίς τα νόμιμα παραστατικά, και συνεπώς χωρίς την καταβολή του αναλογούντος ΕΦΚ. Τα πολλαπλά τέλη που προβλέπονται από τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα και τα πρόστιμα, για το τσίπουρο, υπολογίζονται στις €28.000. Στον ίδιο αποθηκευτικό χώρο βρέθηκε ποσότητα κρασιών και ρετσίνας 9.968 λίτρων για τα οποία δεν είχαν εκδοθεί τα νόμιμα παραστατικά.

Η Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, ανταποκρινόμενη σε ένα πολυσχιδές, σύνθετο και ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον, στο πλαίσιο των στρατηγικών και επιχειρησιακών της στόχων, συνεχίζει το έργο της, προσηλωμένη στις αξίες της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας, αξιοποιώντας πλήρως τον επαγγελματισμό, τη συσσωρευμένη πολυετή εμπειρία, την ανεπίληπτη και απροσωπόληπτη αφοσίωση των στελεχών της.