Η WIND Ελλάς αναδείχθηκε μειοδότης τεσσάρων εκτελεστικών συμβάσεων της συμφωνίας – Πλαίσιο για το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΣΙΔΩΝ 1-8» της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ, ύψους 42 εκατ. ευρώ.

Η WIND αναλαμβάνοντας το μεγάλο αυτό έργο γίνεται αρωγός στο ψηφιακό άλμα της χώρας και φέρνει μία νέα εποχή στη δημιουργία του Δικτύου Δημοσίου Τομέα (ΔΔΤ) για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Το έργο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τη διασύνδεση, μέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων νέας γενιάς, μεγάλου αριθμού φορέων του Δημοσίου σε διάφορες περιοχές της χώρας, αλλά και την παροχή ολοκληρωμένων και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών επικοινωνίας για τρία έτη.

Η WIND προκρίθηκε ως μειοδότης του διαγωνισμού της ΚΤΠ ΑΕ στις εκτελεστικές συμβάσεις που αφορούν σε τέσσερα τμήματα των νησίδων 1, 4 και 3 και περιλαμβάνουν φορείς Δημοσίου σε Αττική, Ζάκυνθο, Ηλεία, Αρκαδία, Αργολίδα, Μεσσηνία, Λακωνία, Ρέθυμνο και Χανιά.

Συγκεκριμένα, με την υπογραφή της σύμβασης, δεσμεύεται να παρέχει:

Υψηλού επιπέδου υπηρεσίες πρόσβασης σε φορείς του Δημοσίου

Υπηρεσίες τηλεφωνίας

Ενναλακτικές (backup) συνδέσεις πρόσβασης

Υπηρεσίες σύνδεσης Public Hotspots.

“Η WIND, ως ένα ολοκληρωμένος πάρoχος υπηρεσιών επικοινωνίας και τεχνολογίας, είναι αρωγός στην προσπάθεια ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που θα συμβάλουμε με τις υποδομές μας, την τεχνογνωσία και τους ανθρώπους μας, σε ένα έργο που θα δώσει αξία και νέες δυνατότητες στον Δημόσιο Τομέα. Τα δίκτυα νέας γενιάς είναι το κλειδί για την επόμενη φάση ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, την εξυγίανση του Δημοσίου Τομέα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του συνολικά.”, δήλωσε ο Hermann Riedl, Γενικός Διευθυντής Εταιρικών Πελατών και Ψηφιακού Μετασχηματισμού της WIND.