Navigation
22
Απρ
location
Αθήνα
22oC
Αίθριος - καθαρός
24 Μαρ 2019

11 ανατροπές-έκπληξη στο Δημόσιο για αποσπάσεις μετατάξεις και άδειες!

ΔΗΜΟΣΙΟ-ΘΕΜΑ Νέα

Σειρά αλλαγών έρχεται στο Δημόσιο που αφορούν σημαντικές δραστηριότητες όσων απασχολούνται σε αυτό. Πολλές από αυτές ήταν χρόνιο αίτημα των εργαζομένων, ενώ αρκετές θέλουν νέα προσέγγιση.

Οι 11 αλλαγές χρήζουν περαιτέρω εξέτασης, τονίζουν στελέχη της ΑΔΕΔΥ, ενώ σε πολλές περιπτώσεις σημαντικές αδικίες πρέπει και επιβάλλεται να διορθωθούν.

Να δούμε όλες τις νέες εξελίξεις.

1. Αποσπάσεις-μετατάξεις. Εδώ έχουμε άμεση απόσπαση ή μετάταξη για λόγους υγείας. Ο σύζυγος, αλλά και ο συμβίων, έχουν το ίδιο δικαίωμα με αποδείξεις.

2. Ανατροφή τέκνου. Η άδεια ανατροφής τέκνου επεκτείνεται σε θετούς και ανάδοχους γονείς αλλά και σε γονείς που έχουν τεκνοποιήσει μέσω παρένθετης μητέρας. Χρήση της άδειας μπορεί πλέον να κάνει και ο πατέρας, ανεξαρτήτως του τρόπου που έχει αποκτηθεί το τέκνο.

3. Άδεια σπουδών. Αυξάνεται σε 14 ημέρες ο συνολικός αριθμός των εργάσιμων ημερών κατ’ έτος για άδεια εκπαίδευσης. Το δικαίωμα χρήσης εκτός από τους μόνιμους έχουν και οι εργαζόμενοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Η εξέλιξη αυτή αφορά και τις εξετάσεις.

4. Άδειες τριτέκνων. Αυξάνονται σε επτά εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος οι άδειες για τρίτεκνους υπαλλήλους με ανήλικα τέκνα, σε περίπτωση ασθενείας των τελευταίων, σε δέκα εργάσιμες ημέρες για τους πολύτεκνους και σε οκτώ για τις μονογονεϊκές.

5. Καταργείται το όριο ηλικίας που υπήρχε για τη συμμετοχή υπαλλήλου σε μεταπτυχιακά, ενώ προβλέπονται ευνοϊκές διατάξεις για την πρόσληψη ατόμων με βαρηκοΐα ή κώφωση καθώς και μελών τρίτεκνων οικογενειών.

6. Προσλήψεις ατόμων ειδικών δεξιοτήτων. Τα άτομα με κώφωση ή βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, που έχουν βεβαίωση επάρκειας νοηματικής γλώσσας, προσλαμβάνονται χωρίς να απαιτείται η απόδειξη ξένης γλώσσας, εκτός και αν η γνώση της καθορίζεται ως απαιτούμενο τυπικό προσόν.

7. Παρένθετη μητρότητα. Πρόσθετη άδεια για ανατροφή τέκνου σε θετούς, ανάδοχους γονείς και γονείς που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας.

8. Πρόσθετη άδεια. Σε υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο, καθώς και σε υπαλλήλους που γίνονται ανάδοχοι γονείς, πέραν των διευκολύνσεων χορήγησης άδειας ανατροφής τέκνου χορηγείται άδεια τριών μηνών με πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας ή της αναδοχής αντίστοιχα, εφόσον το υιοθετημένο ή το αναδεχόμενο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι ετών.

9. Επιλογή άδειας. Εάν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, η άδεια των τριών μηνών χορηγείται εναλλακτικά είτε μόνο στον ένα γονέα υπάλληλο ή και στους δύο από κοινού, με κατανομή του τριμήνου μεταξύ τους βάσει κοινής δήλωσης που καταθέτουν στην υπηρεσία τους, ποτέ όμως ταυτόχρονα για το ίδιο χρονικό διάστημα.

10. Υπέρβαση άδειας. Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόμενος.

11. Άδεια για ασθένεια τέκνων. Προβλέπεται άδεια για υπαλλήλους με ανήλικα τέκνα σε περίπτωση ασθένειάς τους. Ειδικότερα, τέσσερις ημέρες για τους υπαλλήλους με ανήλικα τέκνα και αυξάνεται για τους τρίτεκνους υπαλλήλους σε επτά εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος, για τους πολύτεκνους υπαλλήλους σε δέκα εργάσιμες ημέρες και για τους υπαλλήλους που είναι σε μονογονεϊκές σε οκτώ εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος.

Στελέχη της ΑΔΕΔΥ τονίζουν ότι συνεχίζεται η προσπάθεια βελτίωσης του επιπέδου εργασίας.

του Γιώργου Αυτιά

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο

 

 

 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ