Navigation
3
Αυγ
location
Αθήνα
43oC
Αίθριος - καθαρός
11 Νοέ 2019

Τι αλλάζει στη φορολογία για όλους από το 2020!

φοροσ1 Νέα

Λιγότεροι φόροι για χαμηλόμισθους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, συναλλαγές με «πλαστικό χρήμα» με πλαφόν εισοδήματος 30% και υποχρεωτική χρήση της κάρτας για συναλλαγές άνω των €300 περιλαμβάνονται μεταξύ πολλών άλλων στο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο δόθηκε για διαβούλευση.

Το νομοσχέδιο θα παραμείνει σε διαβούλευση έως τις 14 Νοεμβρίου και περιλαμβάνει μειώσεις φόρων εισοδήματος σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, επιβράβευση της επιχειρηματικότητας, παροχές προς τους εργαζομένους και κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων.

Οι βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου είναι οι εξής:

1. Καθιερώνεται εισαγωγικός φορολογικός συντελεστής 9% για φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, μισθωτούς και συνταξιούχους, από 22% που είναι σήμερα. Με τη μείωση αυτή αναμένεται να ευνοηθούν όχι μόνο όσοι έχουν εισόδημα κάτω των 10.000 ευρώ, αλλά το σύνολο των φορολογουμένων, αφού το εισόδημά τους φορολογείται κλιμακωτά. Επιπλέον, μειώνονται κατά μία ποσοστιαία μονάδα και οι συντελεστές για τα υψηλότερα εισοδήματα.

2. Μειώνεται ο συντελεστής φορολογίας των επιχειρήσεων από το 28% που είναι σήμερα στο 24% για το 2019, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις.

3. Καθιερώνεται φορολογικός συντελεστής 10% για τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήματα.

4. Μειώνεται η προκαταβολή φόρου εισοδήματος στο 95% του φόρου που προκύπτει για τις επιχειρήσεις για τα κέρδη του 2018.

5. Αυξάνεται το αφορολόγητο όριο κατά 1.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, ανεξαρτήτως αριθμού αυτών.

6. Απαλλάσσονται από την εισφορά αλληλεγγύης όλων των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%μ ανεξαρτήτως της μορφής της αναπηρίας.

7. Μειώνεται ο ΦΠΑ για τα βρεφικά είδη από το 24% που είναι σήμερα στον μειωμένο συντελεστή 13%.

8. Μειώνεται ο ΦΠΑ για τα κράνη των μοτοσικλετιστών και τα παιδικά καθίσματα από το 24% που είναι σήμερα στον μειωμένο συντελεστή 13%.

Μόνο με κάρτα οι συναλλαγές άνω των €300

Ηλεκτρονικές συναλλαγές τουλάχιστον για το 30% του εισοδήματος και υποχρεωτική χρήση καρτών για αγορές άνω των €300 προβλέπει το φορολογικό νομοσχέδιο με κριτήριο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Ειδικότερα:

1. Μειώνεται από τα €500 στα €300 ευρώ το όριο για τις συναλλαγές με μετρητά. Οι αγορές άνω των 300 ευρώ πρέπει να πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικές συναλλαγές.

2. Οι μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και εισοδηματίες θα πρέπει να πραγματοποιούν δαπάνες ίσες με το 30% του πραγματικού τους εισοδήματος με ηλεκτρονικά μέσα, με ποινή 22% επί της διαφοράς, σε περιπτώσεις που δεν επιτευχθεί το ανωτέρω όριο.

3. Δεν υποχρεούνται σε ηλεκτρονικές συναλλαγές οι ηλικιωμένοι άνω των 70 ετών.

4. Στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνεται το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης.

5. Αν οι δαπάνες για φόρους εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ, ενοίκια και δάνεια προς τις τράπεζες υπερβαίνουν το 60% του εισοδήματος, τότε παρέχεται έκπτωση στον φορολογούμενο σε σχέση με το ποσό που απαιτείται για να «χτίσει» το αφορολόγητο. Έτσι, από το 30% θα απαιτείται το 20% με ηλεκτρονικές συναλλαγές.

6. Αν έχει κατασχεθεί ο λογαριασμός του φορολογουμένου, τότε το όριο δαπανών περιορίζεται στα €5.000.

Εκτός των παραπάνω, προβλέπονται και διευκολύνσεις στην πληρωμή φόρων. Έτσι, οι δόσεις της πάγιας ρύθμισης γίνονται 24 από 12, ενώ για έκτακτες φορολογίες (π.χ. κληρονομιές) αυξάνονται σε 48 από 24.

Ισχυρά επενδυτικά κίνητρα

Τον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης των εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης με την πληρωμή ετήσιου κατ’ αποκοπήν φόρου για επενδύσεις άνω των €500.000 περιλαμβάνει ως κίνητρο το φορολογικό νομοσχέδιο.

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, μειώνεται επίσης ο συντελεστής φορολόγησης των μερισμάτων από 10% σε 5% και θεσπίζεται η υπό όρους απαλλαγή νομικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας από τον φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής. Επιπλέον, απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης οι τόκοι των εταιρικών ομολόγων που είναι εισηγμένοι σε οργανωμένη αγορά.

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται και άλλα κίνητρα για την επανεκκίνηση της οικονομίας σε σημαντικούς κλάδους αιχμής, όπως η οικοδομή. Έτσι:

Α. Αναστέλλεται η επιβολή ΦΠΑ στις οικοδομές με άδεια από 1/1/2006 και εφεξής και του φόρου υπεραξίας στη μεταβίβαση ακινήτων.

Β. Εισάγονται κίνητρα για την πραγματοποίηση εργασιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, με τη χορήγηση έκπτωσης φόρου 40% για δαπάνες των σχετικών εργασιών.

Γ. Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων οι δαπάνες που αφορούν δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,

Δ. Παρέχονται κίνητρα στις επιχειρήσεις προκειμένου να επιλέγουν την αγορά ή τη χρηματοδοτική μίσθωση οικολογικών αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, για τη χορήγησή τους στους εργαζομένους τους.

Επιπλέον, εισάγονται φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως:

·   Η εισαγωγή δέσμης μέτρων για την προώθηση χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς και οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων, παρακολουθώντας βέλτιστες πρακτικές άλλων κρατών-μελών.

·   Η ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και των παροχών στους εργαζoμένους.

Από πότε και για ποιους ισχύουν οι 24 και οι 48 δόσεις

Η νέα ρύθμιση αυξάνει από 12 σε 24 τις μηνιαίες δόσεις, ενώ για τις έκτακτες οφειλές, όπως είναι ο φόρος κληρονομιάς και τα φορολογικά πρόστιμα, αυξάνεται από τις 24 στις 48 δόσεις.

Για τη χρήση της δυνατότητας αποπληρωμής σε περισσότερες δόσεις, οι οφειλέτες θα επιβαρύνονται με μεγαλύτερο επιτόκιο, το οποίο πάνω από τις 12 δόσεις θα είναι προσαυξημένο κατά 15%. Επί της ουσίας, η ρύθμιση θα είναι ακριβότερη για όσους αποφασίσουν να τακτοποιήσουν τις τακτικές οφειλές τους με το ανώτατο όριο των δόσεων.

Η νέα πάγια ρύθμιση για τις οφειλές προς την Εφορία ενεργοποιείται από τις αρχές του επόμενου έτους, για να εφαρμοστεί στις οφειλές που θα βεβαιωθούν το 2020. Αυτό σημαίνει ότι οι φόροι που έμειναν απλήρωτοι το 2019 ή οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που δημιουργήθηκαν μέχρι το τέλος του 2018 και δεν εντάχθηκαν στις 120 δόσεις μπορούν να εξοφληθούν μόνο με τη σημερινή πάγια ρύθμιση των 12 ή των 24 μηνιαίων δόσεων. Η ελάχιστη μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 30 ευρώ.

του Λουκά Αθ. Γεωργιάδη

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ


  • pict
  • pict

pict

pict