Navigation
4
Αυγ
location
Αθήνα
43oC
Αίθριος - καθαρός
24 Φεβ 2020

Τα 18 SOS της ρύθμισης των 24-48 δόσεων για να γλιτώσετε κατασχέσεις και πλειστηριασμούς

χρέη δημόσιο κατασχέσεις Νέα

Η δαμόκλειος σπάθη των κατασχέσεων και των πλειστηριασμών επικρέμεται πάνω από εκατοντάδες χιλιάδες φορολογουμένους, οι οποίοι θα έχουν την τελευταία ευκαιρία για να γλιτώσουν τα χειρότερα, εφόσον υπαχθούν στη ρύθμιση των 24 και των 48 δόσεων για τα νέα χρέη.

Η πλατφόρμα ενεργοποιείται την προσεχή Τετάρτη στο TAXISnet, αλλά όσοι υπαχθούν δεν σημαίνει ότι θα αποφύγουν και τα χειρότερα. Σύμφωνα με τις διατάξεις του φορολογικού νομοσχεδίου, οι οφειλέτες θα εξακολουθούν και μετά την υπαγωγή τους στη ρύθμιση να είναι εκτεθειμένοι σε κατασχέσεις καταθέσεων, εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων, ακόμη δε και σε δεσμεύσεις χρηματικών ποσών που προέρχονται από πωλήσεις ακινήτων τους ή αφορούν απαιτήσεις τους από το Δημόσιο.

Σε 24 δόσεις θα ρυθμιστούν οι οφειλές από Φόρο Εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ και λοιπούς φόρους και τέλη του Δημοσίου, που βεβαιώθηκαν έως 31/12/2019 αλλά δεν έχουν μπει στις 12 δόσεις. Στις 48 δόσεις εντάσσονται οι οφειλές από κληρονομιές, τα πρόστιμα για φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις, καθώς και τα πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, της Πολεοδομίας και των δήμων.

Βήμα-βήμα οι κινήσεις για τους ενδιαφερομένους

H ρύθμιση των οφειλών προς την Εφορία εξαρτάται από εισοδηματικά κριτήρια, ενώ υπάρχουν «ψιλά γράμματα» και λεπτομέρειες, που από πίσω τους κρύβονται παγίδες, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απώλεια του ευνοϊκού μέτρου.

Ειδικότερα, οι φορολογούμενοι πρέπει να έχουν υπ’ όψη τους τα εξής 18 SOS σημεία:

1. Στη ρύθμιση υπάγονται όλες οι οφειλές, ληξιπρόθεσμες και μη, προς την Εφορία, οι οποίες είχαν βεβαιωθεί έως την 1/11/2019 και δεν είχαν ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων.

2. Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να μεταφέρουν στη νέα ρύθμιση τα ανεξόφλητα υπόλοιπα των οφειλών τους από την πάγια ρύθμιση των 12 ή 24 δόσεων.

3. Ρυθμίζονται όλα τα χρέη.

4. Η ελάχιστη δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από €30.

5. Ως εισοδηματικό κριτήριο για τον καθορισμό των δόσεων ορίζεται το συνολικό ατομικό ή πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα του φορολογουμένου κατά τα τελευταία τρία έτη πριν από την αίτηση υπαγωγής ή τους αμέσως προηγούμενου έτους.

6. Το ποσό εισοδήματος που θα λαμβάνεται υπόψη (ο μέσος όρος της τελευταίας τριετίας ή το εισόδημα του αμέσως προηγούμενου έτους) θα πολλαπλασιάζεται τμηματικά με προοδευτικά κλιμακωτό συντελεστή. Οι συντελεστές μειώνονται κατά 1% όταν υπάρχει 1 παιδί, 2% για 2 παιδιά, 3% για 3 και πάνω, ενώ το ποσό που προκύπτει διαιρείται με το 12.

7. Όποιος έχει υποβάλει μηδενικές φορολογικές δηλώσεις θα λαμβάνει τον μέγιστο αριθμό δόσεων, με την ελάχιστη να παραμένει στα €30.

8. Για τη ρύθμιση έκτακτου χρέους λαμβάνεται υπόψη το τεκμαρτό εισόδημα. Αν αυτό είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό.

9. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση, είναι απαραίτητη η αναλυτική δήλωση εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων και οι οφειλές προς τρίτα πρόσωπα, η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων κατά την τελευταία πενταετία, η υπογραφή ανεξάρτητου εκτιμητή για οφειλές άνω των €50.000 ώστε να πιστοποιείται η οικονομική αδυναμία, ενώ για βασικές οφειλές άνω των €150.000 πρέπει να υπάρχει εμπράγματη εξασφάλιση ή παροχή εγγύησης.

10. Η πρώτη δόση της ρύθμισης καταβάλλεται μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

11. Ρύθμιση οφειλής πέραν των 12 δόσεων προσαυξάνεται κατά 1,5%.

12. Η καθυστέρηση πληρωμής μίας δόσης επιβαρύνεται με προσαύξηση 15% και πρέπει να καταβληθεί έως την ημερομηνία λήξης της επόμενης δόσης.

13. Η ρύθμιση χάνεται όταν ο οφειλέτης:

·    Δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση.

·    Δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς.

·    Καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για πάνω από έναν μήνα.

·     Δεν υποβάλλει φορολογικές δηλώσεις και δηλώσεις ΦΠΑ καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης καταβολής των οφειλών.

·    Δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά.

·    Έχει υποβάλει ελλιπή ή αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

14. Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης επιτρέπεται η υπαγωγή της ίδιας οφειλής ανά οφειλέτη στη ρύθμιση για δεύτερη φορά, χωρίς ο αριθμός των δόσεων να υπερβαίνει τον αριθμό των δόσεων που υπολείπονταν κατά τον χρόνο απώλειας της ρύθμισης.

15. Οι συνεπείς οφειλέτες έως το τέλος της ρύθμισης θα επιβραβεύονται με απαλλαγή από το 25% των τόκων.

16. Η Εφορία διατηρεί το δικαίωμα μη χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας στον οφειλέτη.

17. Αν η ρυθμιζόμενη οφειλή θεωρείται μη εξασφαλισμένη ,τότε η Εφορία θα εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και των συνυπόχρεων προσώπων.

18. Η Εφορία θα μπορεί να παρακρατά ποσά που αφορούν είσπραξη χρημάτων του οφειλέτη από το Δημόσιο, εφόσον δεν επαρκούν οι υποθήκες στα ακίνητα που διαθέτει.

του Λουκά Αθ. Γεωργιάδη

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο

 

 

 

 

 

 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ