Navigation
21
Απρ
location
Αθήνα
22oC
Αίθριος - καθαρός
9 Δεκ 2019

Τα 17 «δώρα» που φέρνει το φορολογικό

φοροι1 Νέα

Δεκαεπτά «δώρα» προς 1.500.000 επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες φέρνει το 2020, με βάση τα φορολογικά μέτρα που αποφάσισε η κυβέρνηση.

Το πακέτο των συνδυασμένων μέτρων που έχει φέρει το υπουργείο Οικονομικών περιλαμβάνει λιγότερους φόρους, μικρότερη προκαταβολή, επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής χρεών, ειδικά καθεστώτα φορολόγησης για start-ups επιχειρήσεις και αγροτικά συνεταιριστικά σχήματα, αναστολή επιβαρυντικών μέτρων για την οικοδομή, ενίσχυση της αγοράς αυτοκινήτου νέας αντιρυπαντικής τεχνολογίας και άλλα.

Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες θα φανούν μέσα στην προσεχή άνοιξη, καθώς θα υπάρξει άμεσα μείωση κατά 4 εκατοστιαίες μονάδες του συντελεστή φορολόγησης για τα κέρδη του 2018, ενώ επιπλέον θα μειωθεί κατά 5 εκατοστιαίες μονάδες ο συντελεστής προκαταβολής φόρου. Βεβαίως, το γεγονός ότι τουλάχιστον οι 6 στις 10 επιχειρήσεις είναι ζημιογόνες ουσιαστικά μετατρέπει το μέτρο της μείωσης των φόρων σε άνευ αντικρίσματος. Ωστόσο, η διευκόλυνση στην αποπληρωμή χρεών για πλήθος επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών, καθώς και η μεταφορά του συμψηφισμού χρεών σε βάθος δεκαετίας, έστω και διά της… πλαγίας, θα αποφέρει όφελος για όλους.

Τα μέτρα της κυβέρνησης αναμένεται να θέσουν σε δυναμική επανεκκίνηση το σύνολο της οικονομίας, καθώς επηρεάζουν την κατασκευαστική δραστηριότητα λόγω του «παγώματος» του ΦΠΑ αλλά και του Φόρου Υπεραξίας για τα προς πώληση ακίνητα, ενώ η διείσδυση των νέων, «καθαρών» αυτοκινήτων τελευταίας γενιάς θα σηματοδοτήσει εξελίξεις στην αγορά Ι.Χ. Μεγάλοι ωφελημένοι από τα νέα μέτρα είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, που θα έχουν μικρότερη φορολογική επιβάρυνση, ενώ υπό προϋποθέσεις διαμορφώνονται νέες συνθήκες επιχειρηματικής δραστηριότητας για όσους ιδρύσουν νεοφυείς επιχειρήσεις ή για όσους αγρότες συμμετάσχουν σε συνεταιριστικά σχήματα. Μεγάλες επιχειρήσεις, μικρομεσαίοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες θα ωφεληθούν επίσης από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις που αφορούν την τακτοποίηση των οφειλών προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Οι συντελεστές

Η σταθερή προοπτική μείωσης των φορολογικών συντελεστών στα επιχειρηματικά κέρδη καθ’ όλη τη διάρκεια της προσεχούς τριετίας αποτελεί το σημείο-κλειδί για τη βελτίωση της εικόνας του επιχειρείν και την τόνωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της μείωσης των επιβαρύνσεων.

Ειδικότερα, ο νέος χάρτης που διαμορφώνεται για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, μέσα στο 2020, περιλαμβάνει τις εξής παρεμβάσεις:

1. Μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος των επιχειρήσεων από το 28% που είναι σήμερα στο 24% για τα φετινά εισοδήματα (δηλαδή αυτά που θα φορολογηθούν την προσεχή άνοιξη).

2. Φορολόγηση 11% για τις νεοφυείς επιχειρήσεις για τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας τους.

3. Καθιέρωση εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή 9% έναντι 22% σήμερα για φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, κατά το πρότυπο μισθωτών και συνταξιούχων. Ειδικά όσοι επιτηδευματίες έχουν εισόδημα κάτω των €10.000 θα δουν άμεσα όφελος που φτάνει έως τα €1.300 και θα συμψηφιστεί το καλοκαίρι με την προκαταβολή φόρου που είχαν καταβάλει φέτος.

4. Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 10% για κτίρια, επιχειρηματικά συγκροτήματα, καταστήματα, βιομηχανοστάσια, τουριστικές εγκαταστάσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις κ.λπ.

5. Καθιέρωση χαμηλού φορολογικού συντελεστή 10% για τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήματα.

6. Μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος στο 95% του φόρου που προκύπτει για τις επιχειρήσεις με βάση τα κέρδη του 2018. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται τράπεζες, κεφαλαιουχικές εταιρείες, συνεταιρισμοί και ενώσεις, λοιπές κοινοπραξίες και λοιπές οντότητες.

7. Υπεραξίες από τα stock options δεν θα προστίθενται στα λοιπά εισοδήματα του φορολογούμενου-επιχειρηματία, προκειμένου να υπαχθεί στη φορολόγηση με βάση την κλίμακα, αλλά, αντίθετα, θα φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 15%.

8. Κατάργηση εισφοράς 0,6% του Ν. 128/1975 στις πιστώσεις factoring και leasing, με στόχο τη μείωση του κόστους χρηματοδότησης και συνεπώς λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

9. Μείωση του συντελεστή φορολόγησης των μερισμάτων από 10% στο 5% και υπό όρους απαλλαγή επιχειρήσεων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας από τον φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής.

10. Δυνατότητα συμψηφισμού χρεών σε διάστημα 10 ετών, από 5 που ισχύει σήμερα.

11. Αναστολή επιβολής του ΦΠΑ στις οικοδομές με άδεια από 1/1/2006 και εφεξής, ενώ το μέτρο περιλαμβάνει και την αντιπαροχή.

12. Αναστολή επιβολής του φόρου υπεραξίας στη μεταβίβαση ακινήτων για τρία χρόνια.

13. Αύξηση μέγιστου αριθμού δόσεων της πάγιας ρύθμισης οφειλών από 12 σε 24 και σε ειδικές περιπτώσεις έκτακτων οφειλών από 24 σε 48. Μάλιστα, παρέχεται η δυνατότητα ένταξης των ίδιων οφειλών από τον ίδιο οφειλέτη για δεύτερη φορά, εάν η ρύθμιση απολεσθεί για οποιοδήποτε λόγο που αφορά σε υπαιτιότητά του.

14. Μείωση του μισθώματος για την εκμίσθωση δημόσιων ιχθυοτρόφων υδάτων σε αλιευτικούς συνεταιρισμούς από 10% σε 5% επί της αξίας των αλιευμάτων.

15. Εισαγωγή κινήτρων για την προώθηση της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς και οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων. Μάλιστα, δεν θα λογίζεται ως παροχή σε είδος η χορήγηση αυτοκινήτου οχήματος χαμηλών ή μηδενικών ρύπων. Επιπλέον χορηγείται στην επιχείρηση η δυνατότητα υπερέκπτωσης κατά 30% της δαπάνης για τη μίσθωση αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων, ενώ και για τη δαπάνη αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων χορηγείται στην επιχείρηση η δυνατότητα υπερέκπτωσης κατά 30% της ανωτέρω δαπάνης. Επίσης, χορηγείται στην επιχείρηση η δυνατότητα υπεραποσβέσεων με αυξημένους συντελεστές έναντι των υφιστάμενων για την απόκτηση επιβατικών αυτοκινήτων, φορτηγών και λεωφορείων τα οποία είναι χαμηλών ή μηδενικών ρύπων.

16. Παροχή έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων για τις δαπάνες που αφορούν δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, κάρτες απεριορίστων διαδρομών στα μέσα μαζικής μεταφοράς και χωρίς αυτές να αποτελούν εισόδημα για τον εργαζόμενο.

17. Επιστροφή ή διαγραφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που βεβαιώθηκε για κρασιά τα οποία μέχρι και την τελευταία ημέρα ισχύος του ΕΦΚ κρασιού (31/12/2018) δεν είχαν διατεθεί στην κατανάλωση.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

1. Έστω ελεύθερος επαγγελματίας με εισοδήματα €10.000, ο οποίος φέτος πλήρωσε στην Εφορία €2.200 καθώς φορολογήθηκε από το πρώτο ευρώ. Το 2020 και με βάση τον εισαγωγικό συντελεστή 9% θα έχει επιβάρυνση €900. Δηλαδή, θα έχει όφελος €1.300. Φέτος, ο συγκεκριμένος ελεύθερος επαγγελματίας, μόνο για την Εφορία, θα έπρεπε να πληρώσει €4.400 μαζί με την προκαταβολή. Το 2020 η συνολική επιβάρυνσή του μαζί με την προκαταβολή φόρου θα είναι €1.300 συν την προκαταβολή φόρου 95%, δηλαδή θα επιβαρυνθεί συνολικά με €1.755. Ωστόσο, πέρυσι κατέβαλε 4.400 και ως εκ τούτου θα έχει επιστροφή φόρου.

2. Ελεύθερος επαγγελματίας είχε φέτος εισοδήματα €40.000 και πλήρωσε €11.000 ευρώ στην Εφορία. Το επόμενο έτος οι φόροι που θα κληθεί να καταβάλει περιορίζονται κατά 1.500 ευρώ και το τελικό ποσό που θα πληρώσει ανέρχεται στα 9.500 ευρώ.

3. Έστω μικρομεσαία επιχείρηση με καθαρά φορολογητέα κέρδη €50.000. Ο φόρος που πλήρωσε φέτος με συντελεστή 28% ήταν €14.000 και με την προκαταβολή φόρου 100% επιβαρύνθηκε με επιπλέον €14.000. Δηλαδή, πλήρωσε συνολικά €28.000. Το 2020 για το ίδιο ποσό θα πληρώσει Εφορία €12.000 λόγω μειωμένου συντελεστή στο 24% και προκαταβολή φόρου €11.400, καθώς μειώνεται η προκαταβολή φόρου στο 95%. Συνολικά, δηλαδή, η επιβάρυνση του 2020 διαμορφώνεται στα €23.400 έναντι €28.000 φέτος. Συνεπώς, προκύπτει όφελος €4.600.

του Λουκά Αθ. Γεωργιάδη

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο

 

 

 

 

 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ


  • pict
  • pict

pict

pict