Navigation
24
Σεπ
location
Αθήνα
30oC
Αίθριος - καθαρός
23 Ιαν 2017

Ό,τι δεν δηλωθεί θα κατάσχεται χωρίς πολλά – πολλά!

Ταμείο Χρέη Αυτιάς Χρήμα & Πολίτης

Θα δηλωθούν τα πάντα… Ό,τι δεν δηλωθεί θα κατάσχεται. Όποιος αποκρύπτει περιουσιακά στοιχεία, κατά τον νόμο, θα έχει επιπτώσεις. Η νομικός Ολυμπία Νικολοπούλου τονίζει στο «Π» ότι «οι πολίτες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, αφού τα λάθη θα προκαλέσουν εκ των υστέρων μεγάλη ταλαιπωρία», ενώ έχουν ποινικές και φορολογικές ποινές!

Να δούμε τα βήματα:

1. Θα έχουμε πλήρη καταγραφή κάθε περιουσιακού στοιχείου μέσω του ηλεκτρονικού Περιουσιολογίου.

2. Η κινητή και η ακίνητη περιουσία θα καταγράφεται και θα ελέγχεται με ηλεκτρονικό τρόπο.

3. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία θα έχουν άμεση σύνδεση με Εφορία και φορολογούμενο.

4. Κάθε μεταβολή θα αναφέρεται αμέσως.

5. Το υπουργείο Οικονομικών πρέπει να γνωρίζει πια την αξία της περιουσίας κάθε Έλληνα.

6. Οι εφορίες θα γνωρίζουν όλα τα οικονομικά δεδομένα των Ελλήνων.

7. Πάμε σε άμεσες κατασχέσεις μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών για κάθε αδήλωτο περιουσιακό στοιχείο, ακίνητο ή κινητό, με συνοπτικές διαδικασίες.

8. Οι τράπεζες επί 24ώρου βάσεως, σε πλήρη συντονισμό με τις φορολογικές Αρχές, θα ενημερώνουν για κάθε τραπεζική συναλλαγή.

Επίσης, σε κάθε αλλαγή της περιουσιακής κατάστασης των φορολογουμένων πρέπει:

1. Να υπάρχουν παραστατικά.

2. Πλήρης δικαιολογία των εισοδημάτων από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

3. Όποια περιουσιακά στοιχεία, κατά τη νομικό κα Νικολοπούλου, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται θα έχουν προσαυξήσεις και ποινές ίσες με την αξία του ακινήτου ή της κατάθεσης.

4. Οι τράπεζες θα υποχρεούνται να ενημερώνουν την Εφορία για τα υπόλοιπα των τραπεζικών καταθέσεων εντός 10ημέρου από την υποβολή αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή και ελέγχους κάθε μορφής.

Δείτε τι θα πρέπει να δηλωθεί:

1. Μισθοί

2. Συντάξεις

3. Καταθέσεις

4. Ακίνητα

5. Εισοδήματα από ακίνητα

6. Τόκοι καταθέσεων

7. Επιδοτήσεις

8. Καταθέσεις Εξωτερικού

9. Ομόλογα

10. Αμοιβαία Κεφάλαια

11. ΙΧ

12. Ταξίδια

13. Έργα τέχνης

14. Οικοδομές

15. Επισκευές

16. Θυρίδες

17. Πιστωτικές κάρτες

18. Συμμετοχή σε Διοικητά Συμβούλια

19. Δωρεές

20. Εμβάσματα

21. Δίδακτρα

22. Γονικές παροχές – δωρεές

23. Πληρωμή ενοικίων

24. Καταβολή ασφαλίστρων

25. Τιμολόγια ΔΕΗ

26. Δαπάνες διαβίωσης

27. Επιδόματα

28. Νοσήλια.

Ουσιαστικά θα δηλωθούν τα πάντα! Από μία απλή απόδειξη της ΔΕΗ έως το επίδομα ή μια μεγάλη αγορά. Το νέο Περιουσιολόγιο θα εμπεριέχει και ποινές για όσους το παρακάμψουν.

Θα υπάρχει για κάθε φορολογούμενο ένας ατομικός ηλεκτρονικός φάκελος, με πλήρη στοιχεία για τη συνολική του περιουσία. Στον σχετικό φάκελο θα έχουμε ακίνητα, κατοικίες, οικόπεδα, αγροτεμάχια, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, πισίνες, συναλλαγές δάνεια, καταθέσεις, πιστωτικές κάρτες, μετοχές, ομόλογα, δαπάνες οικογένειας, νοσήλια, δίδακτρα δαπάνες για φως, νερό, τηλέφωνο.

Το κράτος θα φορολογεί με βάση πραγματικά γεγονότα και όχι με βάση μη υπάρχοντα στοιχεία.

Το Περιουσιολόγιο θα συγκρίνει εισοδήματα και περιουσία, με πλήρη εικόνα της περιουσίας και του ύψους των εισοδημάτων των φορολογουμένων.

Η φορολογική διοίκηση θα ελέγχει:

·  Καταθέσεις σε όλες τράπεζες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

·  Όλες τις θέσεις σε μετοχές.

·  Επενδύσεις σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.

·  Επενδύσεις σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων.

·  Συμμετοχή σε ανώνυμες εταιρείες, ΕΠΕ, ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες.

·  Απόκτηση ή χρήση ακινήτου.

·  Οικοδομικές εργασίας ή αγορά οικοπέδου.

·  Απόκτηση, συντήρηση και επισκευή ΙΧ αυτοκινήτων, δικύκλων, σκαφών αναψυχής και δεξαμενών κολύμβησης.

·  Αγορά περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας.

·  Πληρωμές δανείων.

·  Εξοφλήσεις πιστωτικών καρτών.

·  Δωρεές.

·  Γονικές παροχές χρηματικών ποσών από οποιοδήποτε πρόσωπο.

·  Πληρωμή ενοικίων πρώτης κατοικίας.

·  Πληρωμή κατοικίας παιδιών που σπουδάζουν.

·  Πληρωμή διδάκτρων ή φροντιστηρίων.

·  Πληρωμή ασφαλίστρων ή ασφαλίστρων ζωής.

·  Κάθε ασφαλιστική εισφορά.

·  Πληρωμές τιμολογίων ΔΕΗ – ΟΤΕ – ΕΥΔΑΠ – Φυσικού Αερίου κ.λπ.

·  Όλες οι δαπάνες διαβίωσης.

·  Αεροπορικά εισιτήρια εξωτερικού κ.λπ.

Θα διασταυρώνονται όλες οι οικογενειακές δαπάνες, όπως: 

1. Έσοδα από ενοίκια αλλά και πληρωμές ενοικίων σε ιδιοκτήτες.

2. Δαπάνες για ασφάλιστρα σε ασφαλιστικές εταιρείες.

3. Αποζημιώσεις από ασφαλιστικές αλλά και άλλες πηγές.

4. Χρέωση πιστωτικών καρτών.

5. Χρήση χρεωστικών καρτών.

6. Πληρωμές σε ΔΕΚΟ, απ’ όπου θα προκύπτει αν υπάρχει πολυτελής διαβίωση.

7. Λογαριασμοί κινητών και σταθερής τηλεφωνίας.

8. Πληρωμή διδάκτρων.

9. Πληρωμή για καύσιμα σε ΙΧ.

10. Σέρβις αυτοκινήτων.

11. Επισκευές ακινήτων.

Όλα αυτά στόχο θα έχουν να προσδιοριστούν όλα τα εισοδήματα του φορολογουμένου και να διασταυρωθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των Ελλήνων, ώστε να γνωρίζει το υπουργείο Οικονομικών τι κατέχει ο κάθε Έλληνας.

Θα έχουμε, τέλος, κατά τον υπουργό Οικονομικών, «κατασχέσεις-εξπρές αδήλωτων περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αφού η πάταξη της φοροδιαφυγής αποτελεί όπλο για την αύξηση των εσόδων».

ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ

·         Μισθοί και συντάξεις.

·         Δαπάνες μέσω καρτών.

·         Ταξίδια στο εξωτερικό.

·         Αγορές αυτοκινήτων και ακινήτων.

·         Πληρωμή κάθε δαπάνης για σχολεία.

·         Εμβάσματα από το εξωτερικό.

·         Τόκοι από καταθέσεις.

·         Εισπράξεις ενοικίων.

·         Δωρεές τρίτων προς διάφορα πρόσωπα.

·         Τετραγωνικά ακινήτων.

·         Αριθμός μετοχών.

·         Επενδύσεις σε ομόλογα.

·         Τοποθετήσεις σε Αμοιβαία.

·         Καταθέσεις εξωτερικού.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

1. Εισοδήματα προηγούμενων ετών.

2. Ονομαστικοποιημένα κέρδη από τυχερά παιχνίδια: Λαχεία ΛΟΤΤΟ – ΠΡΟΠΟ.

3. Δωρεές.

4. Η αναδρομική καταβολή σύνταξης.

5. Κάθε νόμιμη πηγή αναδρομικού εισοδήματος.

6. Κέρδη από ομόλογα και Αμοιβαία.

7. Χρήματα που επαναπατρίσθηκαν.

8. Η επιστροφή χρημάτων από την Εφορία.

9. Εμβάσματα από το εξωτερικό.

10. Η πώληση ακινήτου – ΙΧ – πινάκων.

11. Η σύναψη δανείου από τράπεζα.

12. Κάθε γονική παροχή.

13. Η αποζημίωση απόλυσης.

14. Το Εφάπαξ.

15. Έσοδα από δωρεές γάμου.

Του Γιώργου Αυτιά

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο που κυκλοφόρησε το Σάββατο 21/1

 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ